Beställning av fjärrlån

Här fanns tidigare beställningsformulär. Vi hänvisar till ditt lärosäte för ytterligare information om hur du beställer fjärrlån:
http://www.bibl.liu.se/lana-och-bestalla/fjarrlana-bocker-och-artiklar?l=sv

Ordering interlibrary loans

Previously, you could find order forms here. We refer to your university for further information about how to order interlibrary loans:
http://www.bibl.liu.se/lana-och-bestalla/fjarrlana-bocker-och-artiklar?l=en&sc=true


Page last updated December 12, 2013